Category: nuvela

November 4, 2016

REMEMBER, Mateiu Caragiale

            Considerată nuvelă de către critica românească, Remember a apărut în august 1921 în Viaţa românească, fiind subdatată 1914. Nuvela este precedată de un moto din Les Mémoires du Bal-Mabille: „Ceci est un fait-divers atroce” ( „Este un atroce fapt divers”). Remember, spune Perpessicius, este „o povestire de atmosferă […] atmosferă de reculegere si poezie a Berlinului […] o atmosferă hipnotică, prin care a trecut ceva […]