Category: Noțiuni de gramatică

May 2, 2022

Noțiuni de vocabular (sinonime, antonime, cuvinte polisemantice, omonime, paronime)

SINONIME   = sunt cuvinte cu formă diferită și sens asemănător sau identic. Ex.: reușită=succes a striga=a țipa naiv=inocent   ANTONIME =sunt cuvinte cu formă diferită și sens diametral opus. Ex.: adevăr≠minciună a porni≠a opri tare≠încet   CUVINTE POLISEMANTICE Polisemia este capacitatea cuvintelor de a avea mai multe sensuri. Un cuvânt polisemantic are, în funcție de context, mai multe sensuri, între care se păstrează o anumită […]

May 2, 2022

Fonetica limbii române

FONETICA =STUDIAZĂ SUNETELE LIMBII Sunetele limbii române sunt: vocalele; consoanele; semivocalele. A. Vocalele sunt sunetele care se pronunță neînsoțite de sunete de sprijin și care pot forma singure o silabă: [a], [ă], [î], [e], [i], [o], [u]. Obs.1 Vocalele se pot prelungi (așa le deosebim de semivocale). Obs.2 O silabă conține doar o vocală și numai una. Ex.: mie-re mieeeeee-reeeeee CSV-CV B. Consoanele sunt sunete […]