September 17, 2022

Și, când…

By Cristina
Aș scrie
mai mult despre iubire,
dar condeiul meu
prea bine o știe.
Și,
când în inima lui
ea stă cel mai bine,
nu se lasă așezată
pe-o hârtie.
*
Aș scrie mai mult
și despre fericire,
dar condeiul meu
prea bine o știe.
Și,
când brațele peniței
sunt de ea pline,
nu vrea să o scape
pe-o hârtie.
*
Iubirea și fericirea,
în scris așternute,
se pierd
printre cuvintele
ce curg
și devin amurg.
*
Tristețea, însă,
pierdută în scris,
de ea
nimeni nu-și va aminti –
din ea
flori vor răsări.