May 2, 2022

Noțiuni de vocabular (sinonime, antonime, cuvinte polisemantice, omonime, paronime)

By Cristina

SINONIME  
= sunt cuvinte cu formă diferită și sens asemănător sau identic.
Ex.:
reușită=succes
a striga=a țipa
naiv=inocent

 

ANTONIME
=sunt cuvinte cu formă diferită și sens diametral opus.
Ex.:
adevăr≠minciună
a porni≠a opri
tare≠încet

 

CUVINTE POLISEMANTICE
Polisemia este capacitatea cuvintelor de a avea mai multe sensuri.

Un cuvânt polisemantic are, în funcție de context, mai multe sensuri, între care se păstrează o anumită legătură semantică.
Ex.:
masă
1.mic dejun, prânz, cină;
2. mâncare;
3. sărbătoare, petrecere;
4. mobilă.
a sta (a se afla)
Pe creangă stă o vrăbiuță.
a sta (a se opri)
A stat puțin să se odihnească.
a sta (e așezat)
El stă pe scaun.
a sta (a rămâne)
A stat acasă.

 

OMONIME
=sunt cuvinte care au aceeași formă și sensuri complet diferite.
Ex.:
noi (pronume): Noi mergem la mare.
noi (adjectiv): Și-a cumpărat cărți noi.

*Când se pronunță la fel, cuvintele se numesc omofone.

(ea/ia; sar/s-ar).

*Când se scriu la fel, cuvintele se numesc omografe.
(mobilă-mobi)

 

PARONIME
=sunt cuvinte cu forme apropiate și cu sensuri diferite.
*diferă unul-două sunete;
Ex.:
original/originar
familial/familiar
compliment/complement
*compliment (cuvânt de laudă):
Irina mi-a făcut un compliment.
*complement (parte secundară de propoziție care determină un verb):
În propoziția: Maria citește o carte, „o carte” este complement direct

Dă click pe vocabular pentru a descărca documentul!